Kullanıcı Giriş
altlogoŞifremi Unuttum Üyelik Başvurusu
Kullanıcı Çıkış
altlogo


Devam etmek istiyor musunuz?
5 dakikadır herhangi bir işlem yapmadınız. Devam etmek için Lütfen Devam düğmesine basınız.


E-Beyanname İşlemleri

E-Beyan işlemi nasıl yapılır ?

Beyanname vermek için;

e-belediye ekranımızdaki BEYANNAME menüsünden vermek istenilen beyan türü (Emlak, ÇTV, İlan Reklam) seçilerek gelen form eksiksiz doldurulur ve gönder butonuna basılarak işlem sonlandırılır. Bu işlemlerden sonra belediye tarafından gelecek dönüş beklenir.

Tüm Beyanname başvuruları belediye yetkilisi tarafından kontrol edilir. Yetkili başvurulara ait bilgiler ışığında gerekli işlemleri yapar. Gerek gördüğünde Telefon yada e-posta yolu ile işlem hakkında geri dönüş sağlayarak işlemi gerçekleştirir. Yetkili bu kapsamda bazı evraklara ihtiyaç duyabilir. Gerektiğinde posta, faks veya e-posta yolu ile gerekli belgeleri isteyebilir.

Beyanname işlemi gerçekleştiğinde kullanıcı e-belediye ekranındaki şifreli işlemlerden beyanına dair her türlü bilgiyi görüntüleyebilir ve işlemlerini gerçekleştirebilir.

e-beyan ile ilgili her türlü soru ve sorun için e-posta adresinden iletişim kurulabilir.

Çağrı Merkezimiz (414) 511 30 82'den işlemler takip edilebilir.


Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir ? Kimleri Bağlar ?

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir ? Nasıl Başvurulur ve Kimleri Bağlar ?

1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin ilgili belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Emlak Vergisi bildirimi için hangi belgeler gerekmektedir ?

Emlak bildirimi için; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, beyan sahibinin iletişim bilgileri, vergi numarası veya T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmelidir.

Emlak Vergisi hangi dönemlerde ödenmektedir ?

Emlak vergisi 1. taksiti Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler)

Emlak Vergisi neye göre hesaplanır ?

Gayrimenkullere (arsa,arazi,mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %06, araziler için %03, meskenler için %02 ve işyerleri için %04’ dür.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur?

Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.

Emlak Vergisini indirimli ödeme koşulları var mıdır? Varsa koşulları nelerdir ?

Mülk sahibi emekli veya hiçbir geliri yok ise bu kişinin yalnızca bir konutu varsa bu konutunu sadece oturma amaçlı kullanıyorsa emlak vergisinin 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir.

Emlak Devri söz konusu ise ne yapılmalıdır ?

Emlak vergisi borcu var ise ödenmeli, o yıl için emlak asgari rayiç değerinin emlak  vergi dairesinden öğrenilerek tapuda devir işlemi bu değer üzerinden yapılmalıdır. Satılan daire, işyeri, arsa  veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir. Emlak satıldığı yıl itibariyle satılan yerin vergisi satan kişiye aittir.

Kişi ölürse varisler ne yapılmalıdır ?

Ölen kişi bildirimde bulunmamış ise varisler üç ay içerisinde bulundukları taktirde cezai işlem uygulanmaz, ancak ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adına ayrı ayrı ceza uygulanır ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınır.

Müteselsil sorumluluk nedir ?

Bildirimi verilmemiş bir gayrimenkulün vergiden alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludur. Kişinin aldığı gayrimenkulün bildirimi satıcı tarafından verilmemiş ise vergi dairesi, alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alır.


İletişim   |  Güvenlik   |  Yardım
Kışla Mahallesi Yeni Belediye Caddesi No :1 Viranşehir / ŞANLIURFA